Home » Reference – Rodinný dům Poříčí nad Sázavou

Reference – Rodinný dům Poříčí nad Sázavou

Architektonické řešení přístavby navazuje na architektonické řešení stávajícího objektu. Přístavba je propojena se stávajícím objektem halou v 1. NP a střešní terasou ve 2. NP. Jedná se o objekt obdélníkového půdorysu zastřešený sedlovou střechou. Materiálové a barevné řešení vychází ze stávajícího objektu – obvodové stěny jsou zděné z cihelných tvárnic, stropy jsou železobetonové v podélném směru podepřené stropnicemi z IPE profilu.